NVVK: ‘sleutelrol voor overheid rondom schulden’

Eind maart 2014 maakte de NVVK bekend dat in 2013 het aantal mensen met problematische schulden wederom gestegen is. Uit het jaarverslag over dat jaar wordt duidelijk dat de schuldenproblematiek zich diep in de samenleving heeft geworteld.  De overheid speelt, naar de mening van de NVVK, een bijzondere sleutelrol als wetgever, uitvoerder en schuldeiser, redenen waarom de organisatie een oproep doet aan die overheid om een aantal zaken drastisch te wijzigen.

Citaat van de website van de NVVK:

‘Bijzondere rol van de overheid De overheid speelt een belangrijke rol in de schuldenproblematiek. Het ontstaan van schulden komt mede voort uit complexe wet- en regelgeving met eigen bijdragen, boetes, verrekeningen en terugvorderingen. De benodigde financiële basis voor het betalen van de vaste lasten en reguliere verplichtingen komt hierdoor in gevaar. Door deze wetgeving en de bijzondere positie als schuldeiser – de overheid gaat voor op andere schuldeisers – bemoeilijkt de overheid veel (van haar eigen) schuldhulpverleningstrajecten. Dit alles vindt plaats in de huidige context van de 3-decentralisaties, waarbij een bezuinigingsopdracht is meegegeven en de uitvoering van schuldhulpverlening, een verantwoordelijkheid van de overheid, geen prominente rol heeft gekregen. Budgetten voor schuldhulpverlening staan bij gemeenten onder druk en daarmee ook de aanpak van de schuldenproblematiek.

Mensen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het op orde brengen en/of houden van hun eigen financiën. Echter veel inkomen wordt beïnvloed door wet- en regelgeving. Hierin zit een deel van het probleem en tegelijkertijd een mogelijke oplossing. De overheid is zich bewust van haar positie en onderneemt al verschillende initiatieven om bij te dragen aan het oplossen van schulden zoals de Rijksincassovisie, het Beslagregister en het aangekondigde Brede Moratorium in 2016. Echter, om een verdere groei van de schuldenproblematiek op korte termijn te voorkomen is het van belang dat het recht op verrekening van inkomen en, het beslag op toeslagen worden opgeheven en de methodiek van het verrekenen van toeslagen wordt aangepast naar reguliere betalingsmogelijkheden. De NVVK roept in haar jaarverslag de overheid op om hiertoe concrete maatregelen te treffen.’

Einde citaat, bron: www.nvvk.eu