Betalingstermijnen bedrijven vastgelegd in wet

Met ingang van 16 maart 2013 zijn de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en overeenkomsten tussen bedrijven en de overheid wettelijk vastgelegd. Voorheen gold dat de betalingstermijn niet ‘onredelijk’ mocht zijn. Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Betaalt uw tegenpartij de factuur niet of te laat? Dan mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. U hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Hebt u niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Er is en er komt geen wettelijke minimumbetalingstermijn. U maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij. U kunt ook afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Lees verder voor meer informatie: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/aanpassing-regels-betalingstermijnen