Het schuldeisersakkoord van FC Twente op de helling

Blog_Marion_fctwente

Ja, ik ben een Tukker. Nee, ik ben niet zo’n grote voetballiefhebber. Toch intrigeert mij de berichtgeving rondom FC Twente in de afgelopen week, omdat een schuldeisersakkoord dreigt te worden gefrustreerd. Ik kan het niet begrijpen dat de licentiecommissie van de KNVB de gevolgen van haar besluit niet lijkt te overzien.

32 miljoen schuld

Na het saneren van een aantal schulden, zoals wat kwijtscheldingen hier en daar, resteerde er voor FC Twente nog een schuld van 32 miljoen euro. Deze 32 miljoen euro schuld bevindt zich in de handen van een aantal schuldeisers. FC Twente moest voor 1 mei 2016 een akkoord met deze schuldeisers bereiken. Dat is gelukt, maar de licentiecommissie steekt er indirect een stokje voor.

Het besluit

De sanctie die de licentiecommissie van de KNVB FC Twente oplegt, lijkt mild: ‘alleen maar’ degradatie naar de Jupiler-league. De licentiecommissie heeft deze maatregel gaandeweg haar besluitvorming bedacht. Aanvankelijk had zij de keuze tussen een boete van 45 duizend euro of het intrekken van de licentie. De eerste maatregel vond de commissie te licht, de tweede te zwaar. De tweede maatregel zou immers het einde betekenen van FC Twente. Een soort tussenoplossing werd bedacht: intrekken van de licentie en direct weer teruggeven, waardoor FC Twente ‘alleen maar’ degradeerde.

Het akkoord op de helling

Uitgangspunt van het schuldeisersakkoord is natuurlijk handhaving in de eredivisie. Dat genereert bepaalde inkomsten en die inkomsten worden gebruikt voor de aflossing van de schulden. Bij degradatie komt een heel ander inkomstenplaatje in beeld, waardoor de aangeboden aflossingsprognose niet kan worden bewaarheid. De schuldeisers die akkoord zijn gegaan zullen ook ongetwijfeld een bandbreedte hebben bedongen, waarbinnen het akkoord moet worden gerealiseerd. Lukt dat niet, valt het akkoord en gaat FC Twente failliet. De degradatie zal daarom vrijwel zeker betekenen dat FC Twente failliet gaat. De licentiecommissie kan haar handen in onschuld wassen, want zij hebben FC Twente toch een tweede kans geboden? Maar er is helemaal geen sprake van echte een tweede kans.

Gevolgen faillissement

Het faillissement heeft natuurlijk grote gevolgen. Voor de club, de jeugdopleiding, de fans, de sponsors en de spelers, maar ook voor regio, de werkgelegenheid en (niet te vergeten) de schuldeisers. Iedereen staat met lege handen en het stadion, dat miljoenen heeft gekost, zal er verlaten bij liggen.

Het is mijn ‘incasso-overtuiging’ dat schulden, waar mogelijk, moeten worden afgelost. Die aflossing is in het geval van FC Twente mogelijk. Het schuldeisersakkoord is gesloten. De club zal echt nog jaren moeten knokken om de gevolgen van het financiële wanbeleid echt te boven te komen. Boetes, aftrek van punten en een aantal jaren geen Europees voetbal, de club is gestraft voor haar wanbeleid. Ook terecht. Het zal zeker niet makkelijk worden om uitvoering te geven aan het schuldeisersakkoord en alle verplichtingen na te komen. Ik vind het positief en misschien wel prijzenswaardig dat de club probeert haar rotzooi op te ruimen. Hoe bijzonder zuur is het dan dat door het besluit van de licentiecommissie alle inspanningen vergeefs blijken. FC Twente gaat in beroep tegen het besluit en speelt ‘alles of niks’. Degradatie is immers ook het einde. Ik ga het volgen en hoop van harte dat FC Twente echt een tweede kans krijgt.

Dit blog is geschreven door Marion op de Haar-Spoelma, directeur NDA Incasso. Als NDA Incasso hechten wij waarde aan maatschappelijk verantwoord incasseren. Een goede belangenafweging van alle betrokkenen vinden wij bij de totstandkoming en afwikkeling van een schuldeisersakkoord erg belangrijk.