‘Ja, u bent direct incassokosten verschuldigd’.

Met de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 september 2013 komt er duidelijkheid over de verschuldigheid van incassokosten na de zogenoemde ’14-dagen brief’. Na invoering van de ‘Wet incassokosten’ (WIK) medio 2012 was er onduidelijkheid of er ná het versturen van de eerste (verplichte) aanmaning – de 14-dagen brief dus – nog aanvullende incassohandelingen moesten worden verricht door de schuldeiser. Kortom, of de debiteur nog vaker zou moeten worden aangemaand of gebeld of zelfs bezocht. Een aantal kantonrechters vonden dat hier inderdaad sprake van moest zijn, voordat incassokosten verschuldigd waren. Er zijn dan ook sedert vorig jaar vele uitspraken gedaan waarbij de incassokosten werden afgewezen, ‘omdat er ‘niet voldoende aanvullende incassohandelingen’ waren verricht.

Verwarring alom bij de schuldeisers, maar ook in de incassomarkt. De voor- en tegenstemmers kwamen met allen met steekhoudende argumentatie, maar zolang er geen hogere rechter uitspraak had gedaan, bleef het koffiedik kijken. Tot nu toe.

Wat betekent dit voor de schuldeiser? Het gevolg van deze uitspraak is dat de schuldeiser – ingeval hij met een consument zaken heeft gedaan en dus de WIK van toepassing is – ‘slechts’ één aanmaning hoeft te sturen nadat de betaaltermijn is vervallen. In juridische zin spreken we dan over ‘verzuim’ van de schuldenaar (hij heeft verzuimd op tijd te betalen). Die aanmaning is verplicht, er mogen geen kosten voor worden berekend, er moet een termijn van 14-dagen in acht worden genomen en het bedrag van de incassokosten moet klip en klaar worden genoemd in deze brief (kijk in de incassostaffel welk bedrag moet worden berekend).

Wat betekent dit voor de schuldenaar? De uitspraak heeft fikse effecten voor de schuldenaar. Hij is bij het niet op tijd betalen van zijn rekeningen én na het verstrijken van de termijn van 14 dagen na de eerste (en enige) aanmaning meteen incassokosten verschuldigd. Dat houdt dus in dat de consument meer dan ooit tevoren zijn administratie op orde moet hebben, wil hij die incassokosten voorkomen. Voor menigeen zal dat een hele toer zijn in deze toch al onzekere tijden, maar alertheid levert u in dit geval echt het nodige op!