Krediet of debetstand en incassokosten

Wanneer een vordering is ontstaan als gevolg van een debetstand op een rekening-courantverhouding of uit hoofde van niet nagekomen aflosverplichtingen van een kredietovereenkomst, rijst soms de vraag of er incassokosten gevorderd mogen worden. Wij leggen in het kort uit hoe het zit. In het artikel WIK en WCK kunt u er alles over lezen.