Debiteurenbeheer

NDA Collect neemt taken over van uw debiteurenadministratie vanaf het moment dat de betaaltermijn van een factuur is verstreken. Het traject richten we samen met u in. U bepaalt en kiest welke acties wij doen om tot betaling van uw factuur te komen. De factuur wordt nog niet verhoogd met kosten en rente. Uw klant wordt alleen aangesproken op betaling van het factuurbedrag. U betaalt een vergoeding voor onze diensten. Provisie rekenen wij voor debiteurenbeheer niet. Wij werken nauw samen met uw debiteurenadministratie. Een optimale wisselwerking versterkt het resultaat.

DSO

Op de balans van uw bedrijf vallen debiteuren onder “vlottende activa”. Dat wil zeggen dat verwacht wordt dat de rekeningen op korte termijn betaald worden. Het is goed om bij te houden hoeveel dagen uw rekeningen gemiddeld openstaan. De meest gebruikte methode hiervoor is de DSO (Days Sales Outstanding). Deze methode maakt het gemiddeld aantal dagen inzichtelijk tussen de levering van een dienst of product en de uiteindelijke betaling daarvan. De DSO is van grote invloed op de cashflow en gezondheid van uw bedrijf. Als de DSO met enkele dagen teruggebracht kan worden, kan dit al veel opleveren.

Onze talenten

Onze dienstverlening is kwalitatief hoogwaardig en mag geen risico’s meebrengen voor uw klantvriendelijkheid/imago. NDA Collect voorziet in een correcte, respectvolle benadering van uw klanten en zorgt voor procesverbetering en ontlasting van debiteurenbeheer-taken als het gaat om het innen van een onbetaalde rekening.

Continuïteit in de processen is gewaarborgd en staat niet onder invloed van personele bezetting. Alle vervolgstappen worden tijdig genomen en u kunt 24/7 in uw dossiers meekijken via ons Digitaal Dossier Systeem.

Betaalt uw klant zijn factuur niet ondanks onze tussenkomst? NDA Collect zal de incassomaatregelen naadloos laten aansluiten op het debiteurenbeheer.

Tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van het gemiddeld aantal facturen per maand en de acties die u ons wilt laten nemen in het debiteurenbeheer-traject. Telefonisch of per e-mail kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.

Wanneer u hier uw gegevens achterlaat, nemen wij contact met u op.