NDA helpt Voedsel Focus Amersfoort

Op een zeer warme donderdag in juni 2015 heeft NDA geholpen om voedselpakketten in te pakken voor Voedsel Focus Amersfoort. Als één van de grootste voedselbanken van het land én bekroond met een ‘appeltje van Oranje’ zijn de medewerkers van Voedsel Focus trots op hun bedrijf. En terecht, zo constateerden wij zelf, want de organisatie rondom het kunnen samenstellen en verstrekken van pakketten, loopt op rolletjes. Er zijn 100 enthousiaste vrijwilligers actief, die voedselpakketten aan huishoudens aanbieden, die voor kortere of langere termijn onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven. Voedsel Focus verstrekt wekelijks zo’n 400 pakketten, allemaal gevuld met producten die door bedrijven en instellingen gratis ter beschikking worden gesteld.

Naast het verstrekken van voedsel is Voedsel Focus Amersfoort heel actief in het bieden van ondersteuning aan cliënten op weg naar financiële zelfredzaamheid. Juist deze ondersteuning is in Nederland heel erg nodig, dat weten wij als incasso-organisatie als geen ander.

NDA en Voedselfocus hebben elkaar gevonden via de matchbeurs van Matchpoint Betrokken Ondernemen.

Bij Voedsel Focus Amersfoort voedsel en huishoudelijke producten worden over de pakketten verdeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de samenstelling van het huishouden, dat het pakket ontvangt