Nieuw rapport voor toewijzen incassokosten

Sinds 1 november zijn nieuwe aanbevelingen van kracht voor de toewijzing van de zogenaamde buitengerechtelijke kosten.Als het gaat om kosten die gemaakt zijn om een geldvordering te incasseren, dan spreken we over buitengerechtelijke incassokosten. Op 1 juli 2012 is er een wijziging in de wettelijke regelgeving gemaakt, en dat leidde tot een noodzakelijke aanpassing van Rapport Voorwerk II. Rapport Voorwerk II heet nu Rapport BGK-Integraal 2013 en bevat aanpassingen, maar stelt teleur in de inhoud van de uitwerkingen.

Aanbevelingen

Het rapport biedt een overzicht van alle regelingen op het gebied van buitengerechtelijke kosten en geeft aanbevelingen als leidraad voor rechters als zij een oordeel moeten vellen over een voorgelegde vordering. Een van de belangrijkste aanbevelingen in het rapport is dat – in tegenstelling tot eerdere berichten en zelfs jurisprudentie – de schuldeiser geacht wordt na de verplichte wettelijke aanmaning nog eenmaal de schuldenaar aanmaant, voordat de rechter buitengerechtelijke incassokosten kan toewijzen.

Op deze plaats zullen wij een nadere toelichting geven op het rapport, dat op de dag van inwerkingtreding pas werd gepubliceerd. Blijf dit item dus volgen!