Nieuwe privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en geldt voor de hele Europese Unie. Deze wet geeft organisaties een grote verantwoordelijkheid in het beschermen van persoonsgegevens.

Ons privacy beleid is aangepast aan de nieuwe regelgeving. Op onze website is een nieuwe privacy verklaring geplaatst. Deze verklaring bevat ook specifieke informatie voor opdrachtgevers en de formulieren om de diverse rechten op de gegevens uit te kunnen oefenen.