Onbetaalde rekeningen kosten de samenleving miljarden

De samenleving kan miljoenen besparen door meer oog te hebben voor het financieel gedrag van consumenten.

Dit stelt het Nibud in het rapport ‘Overkoepelende blik op omvang en preventie van schulden in Nederland‘ dat het Nibud uitbrengt in het kader van zijn 35-jarig bestaan. De schuldenproblematiek loopt in Nederland dusdanig op dat het Nibud pleit voor een integrale aanpak, waarbij de gehele maatschappij wordt betrokken. Minstens 15% van de Nederlandse bevolking heeft te maken met ernstige betalingsachterstanden. Dit zijn ruim 1,1 miljoen Nederlanders en het Nibud verwacht dat dit aantal de komende jaren zal stijgen. Het Nibud stelt dat de huidige aanpak te veel kijkt naar het individu en de schuldhulpverlener. “We staan te dweilen, terwijl de kraan open staat”, aldus het Nibud in het rapport. Het Nibud vindt het tijd om als samenleving achter deze problematiek te gaan staan en te investeren in schuldpreventie op een breder niveau, waarbij iedereen als vriend, bedrijf, bank en overheid kijkt naar zijn rol bij het voorkomen van schulden.

Een ton per huishouden

De samenleving is al gauw 100.000 euro kwijt aan één huishouden dat ernstige financiële problemen heeft. Dat geld gaat zitten in verloren afschrijvingen, hulpverlening, verzuim- en ziektekosten, verloren arbeidsuren, uitkeringen en huisuitzettingen. Bovendien voelen huishoudens met schulden zich buitengesloten uit de maatschappij en leiden de geldproblemen tot spanningen binnen gezin en samenleving. De impact van schulden op de samenleving is dusdanig groot dat het Nibud pleit voor een andere aanpak van geldproblemen waarbij meer nadruk op  preventie komt te liggen. Financiële problemen worden nu nog te vaak gezien als enkel het gevolg van eigen handelen. Inzichten uit de gedragswetenschappen laten zien dat er steeds meer druk bij de consument ligt en keuzes maken niet zo eenvoudig is. De consument handelt niet altijd rationeel. Er is ook veel onbewust gedrag. Deze inzichten maken duidelijk dat hoewel de consument zelf verantwoordelijk is voor zijn schulden, hij daar wel ondersteuning bij nodig heeft. Op dit moment draagt de (sociale) omgeving nog te vaak bij aan verergering van de schuldenproblematiek in plaats van aan een oplossing.

Lees hier het hele artikel.

Bron: creditexpo.nl