Online rechtszaken nu ook voor bedrijven

Bedrijven hebben vanaf nu ook toegang tot de digitale rechtspraak via de eKantonrechter. Nu kan iedereen online een rechtszaak starten, voeren en volgen. De eKantonrechter is sinds oktober 2013 stapsgewijs ingevoerd. Burgers, de meeste advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars kregen al eerder toegang. De eerste digitale rechtszaken zijn inmiddels afgehandeld.

Procedure

ekantonrechterDe eKantonrechter behandelt geschillen over ‘wonen, werken en winkelen’, zoals huur,- en arbeidskwesties, en contracten tot maximaal 25.000 euro. Beide partijen dienen vooraf af te spreken dat ze het geschil voorleggen aan de eKantonrechter. De rechter beoordeelt of het geschil geschikt is voor de eKantonprocedure. Bij deze procedure is er binnen acht weken een uitspraak. Deze snelle vorm van rechtspraak is mogelijk voor zaken waarbij geen uitgebreid feitenonderzoek of getuigenverhoor nodig is. Hoger beroep is in deze procedure niet mogelijk. Partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, maar dat is niet verplicht.

Mondelinge zitting

De procedure verloopt geheel online, met uitzondering van de mondelinge zitting. Deze vindt plaats bij de rechtbanken Oost-Brabant en Rotterdam.
Bron: rechtspraak.nl