Overheid verander echt, betaal binnen 14 dagen!

In januari 2012 schreef Connie Maathuis, algemeen directeur van NDA Incasso, een opiniestuk voor het Financiële Dagblad, waarbij zij de overheid opriep om écht een verandering door te voeren in betaalgedrag. Zij pleitte voor het goede voorbeeld dat de overheid binnen 14 dagen zou moeten gaan betalen en niet, zoals door destijds minister Verhagen als ‘vernieuwend’ werd bepleit, binnen 30 dagen. Hij wilde daarmee alvast vooruitlopen op de toenmalig aanstaande nieuwe wetgeving.

Intussen zijn we bijna twee jaren verder, terwijl de nieuwe wetgeving uiteindelijk in maart 2013 werd ingevoerd en geconstateerd mag worden dat er bitter weinig ten goede is veranderd. Door ondernemersvereniging ONL is een onderzoek verricht naar de uitkomsten van betalingen en de resultaten zijn dermate veelzeggend geweest dat een kamerlid de minister tijdens het vragenuurtje heeft ondervraagd.

Via Nu.nl valt te lezen dat de huidige minister Opstelten geen verantwoording wil afleggen voor de woorden van zijn voorganger en dat zal bij ondernemend Nederland niet goed vallen. Ook het grootbedrijf maakt zich deze dagen nog steeds schuldig aan te late betaling, met alle gevolgen van dien.

Ook via VVCM/VCMB is meermalen getracht om tot afdoende wetgeving te komen rondom wanbetaling, waarbij in de voorstellen recht werd gedaan naar alle betrokken partijen. Den Haag blijft echter van mening, gelijk nu ook de rechtspraak die mening kennelijk aanhangt, dat het probleem ‘vooral door bedrijven onderling’ moet worden opgelost.

Het is schrijnend te noemen dat een overheid die stelt ondernemerschap aan te moedigen, ondernemend Nederland zó in de kou durft te laten staan.