Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoeveel moet ik nog betalen?

Ga naar het contactformulier op onze website, vul uw gegevens in en vraag om een opgave van uw saldo. Wij sturen u zo snel mogelijk bericht over het bedrag dat u nog moet betalen. Zorg dat u uw e-mailadres vermeldt,…

» Lees verder

Ik heb een andere vraag. Hoe kan ik deze stellen?

Ga naar het contactformulier, vul uw gegevens in en stel uw vraag of opmerking. Hebt u stukken waarvoor u onze aandacht vraagt, stuur deze dan als bijlage per e-mail naar info@nda-incasso.nl. Of stuur de stukken per post (Postbus 291, 3800…

» Lees verder

Aanmaning

Ik heb nooit eerder een opgave/herinnering ontvangen en ontvang nu een aanmaning. Hoe kan dit?

Bent u kort geleden verhuisd? En hebt u uw nieuwe adresgegevens niet of niet tijdig aan uw schuldeiser doorgegeven? Of hebt u tijdelijk ergens anders gewoond en hebt u dit (tijdelijke) adres niet aan uw schuldeiser doorgegeven? Een schuldeiser weet…

» Lees verder

Waarom is het bedrag van de aanmaning hoger dan het bedrag van mijn niet-betaalde rekening?

Als u een rekening niet betaalt, komen er incassokosten bovenop het bedrag. Ook moet u rente betalen over het onbetaalde bedrag. Hoe langer u wacht met betalen, hoe hoger het rentebedrag wordt. Zolang u niks doet, wordt de vordering die u moet…

» Lees verder

Ik heb al betaald en toch krijg ik een aanmaning van NDA. Wat nu?

Het kan zijn dat u net betaald hebt op het moment dat wij de aanmaning stuurden. Fax, e-mail of stuur ons in dat geval een kopie van uw betalingsbewijs. Dat kan bijvoorbeeld een bankafschrift zijn of een kwitantiebewijs dat u bij de…

» Lees verder

Betalingsregeling

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

Klik voor het treffen van een betalingsregeling op deze link, waarmee u in een formulier komt waar u allerlei gegevens kunt invullen. De gevraagde bewijsstukken dient u er bij te voegen. Na ontvangst kijken wij of akkoord kan worden gegaan met de door u…

» Lees verder

Een betalingsregeling treffen is toch altijd mogelijk ?

Nee, er kan alleen een betalingsregeling worden afgesproken wanneer uw schuldeiser daarmee akkoord gaat. Een schuldeiser is niet verplicht om akkoord te gaan. Hebt u bijvoorbeeld al eerder afspraken gemaakt met uw schuldeiser om in termijnen te betalen, maar bent u die afspraak…

» Lees verder

Wat gebeurt er als ik een betalingsregeling niet nakom?

Wanneer u niet op tijd of niet volgens de gemaakte afspraken betaalt, vervalt de betalingsregeling. U bent dan verplicht het volledige (restant)bedrag alsnog in één keer te betalen. NDA Incasso stuurt vaak nog een bericht wanneer u niet, niet op tijd of…

» Lees verder

Dagvaarding

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een oproeping op papier, waarin staat dat u voor een rechter moet verschijnen. In de dagvaarding staat voor welke rechter u verwacht wordt, op welke dag en tijdstip en in welke plaats. Ook staat aangegeven om welke zaak het…

» Lees verder

Ik heb een dagvaarding ontvangen en ik ben het eens met de vordering. Moet ik toch naar de zitting toe?

Nee, u hoeft niet naar de zitting toe. Wij raden u aan om ruim vóór de zitting alles te betalen. Zo voorkomt u dat de zitting doorgaat. Als de zitting namelijk doorgaat, wordt u door de rechter veroordeeld om nog meer kosten…

» Lees verder

Ik ben het wel eens met de vordering in de dagvaarding, maar ik kan niet ineens voor de zitting betalen. Wat nu?

Als u niet ineens kunt betalen is soms nog mogelijk om een betalingsregeling te treffen. De kosten van de procedure komen dan bovenop de vordering en moet u ook betalen. Op onze website kunt u het inkomstenformulier invullen en een betalingsregeling…

» Lees verder

Ik heb een dagvaarding ontvangen en ik ben het niet eens met de vordering. Hoe kan ik mijn verweer aan de rechter duidelijk maken?

U kunt uw verweer schriftelijk of mondeling voeren. Schriftelijk kan door uw verweer op papier te zetten en dit (samen met de bewijsstukken van wat u stelt) ruim op tijd vóór de zitting aan de rechter toe te sturen. De griffier van de…

» Lees verder

Betaling voor de zitting

Ik wil betalen voordat de zitting komt, om verdere kosten te voorkomen. Hoe doe ik dit?

Er zijn drie mogelijkheden om te betalen: Via iDeal Dit is de snelste manier van betalen. Klik op onze website op het iDeal-icoon. Vul uw gegevens in en maak zo direct contact met uw bank om te betalen. Via uw bank…

» Lees verder

Gerechtelijke procedure

Kan ik zelf verweer voeren of heb ik juridische hulp nodig?

Bij de zitting voor de kantonrechter (rechtbank, sector kanton) kunt u zelf verweer voeren, mondeling of schriftelijk. U laten bijstaan door een juridisch vertegenwoordiger kan ook. Als u moet verschijnen voor de sector civiel van de rechtbank, dan bent u verplicht om een advocaat…

» Lees verder

Beslaglegging

Ik heb een aankondiging ontvangen dat er binnenkort beslag gelegd wordt. Wat nu?

Voorkom de extra kosten van een beslaglegging door op tijd te betalen. Kunt u niet op tijd betalen? Bel dan direct met de gerechtsdeurwaarder en bespreek de mogelijkheden die u nog hebt. Een beslag kan alleen door een gerechtsdeurwaarder worden gelegd, niet door…

» Lees verder

Wat betekent beslaglegging?

Als u uw vordering niet vrijwillig betaalt, kan een gerechtsdeurwaarder kiezen voor een beslaglegging. Hij doet dit om te zorgen dat u alsnog betaalt. Er kunnen allerlei zaken in beslag worden genomen door de gerechtsdeurwaarder, zoals uw inboedel, uw woning, (een…

» Lees verder

Kan er zomaar beslag gelegd worden op mijn inboedel en/of inkomsten?

Nee, er kan nooit ‘zomaar’ beslag worden gelegd. Voor een beslag is altijd een veroordeling nodig. Een vonnis, notariële akte of dwangbevel zijn voorbeelden van een veroordeling. Dit worden ‘titels’ genoemd. Een titel moet eerst aan u bekend worden gemaakt…

» Lees verder

De gerechtsdeurwaarder heeft mijn inboedel in beslag genomen. Wat nu?

Een gerechtsdeurwaarder neemt uw inboedel in beslag om te zorgen dat u alsnog aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Betaalt u niet, dan wordt na enkele weken uw inboedel verkocht in een openbare verkoop. Dit wordt een ‘executieverkoop’ genoemd. Als de goederen…

» Lees verder

Ben ik mijn hele inkomen kwijt als er beslag op wordt gelegd?

Nee. De gerechtsdeurwaarder moet vaak rekening houden met een beslagvrije voet. Op de pagina met links op onze website onder ‘Hebt u een schuld?’ vindt u een overzicht van de bedragen. ‹ Terug naar het overzicht

» Lees verder

Wat betekent ‘beslagvrije voet’?

Een beslagvrije voet is het deel van een inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd. Dit is normaal een bedrag ter hoogte van 90% van de bijstandsnorm. De gerechtsdeurwaarder legt beslag op alle inkomsten boven dit bedrag. De hoogte van…

» Lees verder