Veelgestelde vragen

Aanmaning

Ik heb nooit eerder een opgave/herinnering ontvangen en ontvang nu een aanmaning. Hoe kan dit?

Bent u kort geleden verhuisd? En hebt u uw nieuwe adresgegevens niet of niet tijdig aan uw schuldeiser doorgegeven? Of hebt u tijdelijk ergens anders gewoond en hebt u dit (tijdelijke) adres niet aan uw schuldeiser doorgegeven? Een schuldeiser weet alleen uw juiste adresgegevens als u hem dit vertelt. Dat u niet eerder een opgave of herinnering hebt ontvangen, verandert daarom niks aan de vordering. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor volledige betaling van de vordering, inclusief rente en kosten.

‹ Terug naar het overzicht

Permalink.

Waarom is het bedrag van de aanmaning hoger dan het bedrag van mijn niet-betaalde rekening?

Als u een rekening niet betaalt, komen er incassokosten bovenop het bedrag. Ook moet u rente betalen over het onbetaalde bedrag. Hoe langer u wacht met betalen, hoe hoger het rentebedrag wordt. Zolang u niks doet, wordt de vordering die u moet betalen dus steeds hoger. Rentepercentages zijn wettelijk vastgesteld. Er zit een verschil in de hoogte van de rente voor natuurlijke personen (‘wettelijke rente’) en rechtspersonen (‘handelsrente’). Werkt uw schuldeiser met algemene voorwaarden, dan kunnen daar – vaak hogere – contractuele rentepercentages in staan.

‹ Terug naar het overzicht

Permalink.

Ik heb al betaald en toch krijg ik een aanmaning van NDA. Wat nu?

Het kan zijn dat u net betaald hebt op het moment dat wij de aanmaning stuurden. Fax, e-mail of stuur ons in dat geval een kopie van uw betalingsbewijs. Dat kan bijvoorbeeld een bankafschrift zijn of een kwitantiebewijs dat u bij de bank hebt ontvangen. Vermeld hierbij uw dossiernummer. Dit nummer staat op elke brief die u van ons ontvangt. Na ontvangst van uw betalingsbewijs gaan wij onderzoeken waar uw betaling is gebleven. U hoort zo snel mogelijk van ons. Let op! Zonder een geldig betalingsbewijs kunnen wij uw betaling niet traceren.

‹ Terug naar het overzicht

Permalink.