Waarom is het bedrag van de aanmaning hoger dan het bedrag van mijn niet-betaalde rekening?

Als u een rekening niet betaalt, komen er incassokosten bovenop het bedrag. Ook moet u rente betalen over het onbetaalde bedrag. Hoe langer u wacht met betalen, hoe hoger het rentebedrag wordt. Zolang u niks doet, wordt de vordering die u moet betalen dus steeds hoger. Rentepercentages zijn wettelijk vastgesteld. Er zit een verschil in de hoogte van de rente voor natuurlijke personen (‘wettelijke rente’) en rechtspersonen (‘handelsrente’). Werkt uw schuldeiser met algemene voorwaarden, dan kunnen daar – vaak hogere – contractuele rentepercentages in staan.

‹ Terug naar het overzicht

Posted in: Aanmaning