Wat betekent beslaglegging?

Als u uw vordering niet vrijwillig betaalt, kan een gerechtsdeurwaarder kiezen voor een beslaglegging. Hij doet dit om te zorgen dat u alsnog betaalt. Er kunnen allerlei zaken in beslag worden genomen door de gerechtsdeurwaarder, zoals uw inboedel, uw woning, (een deel van) uw salaris of uitkering en het saldo op uw bankrekening. Van elk beslag maakt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal op, waarin hij beschrijft wat in beslag is genomen en op welk moment. U krijgt hiervan altijd een kopie (vaak binnen een aantal dagen).

‹ Terug naar het overzicht

Posted in: Beslaglegging