Vraag, compliment of klacht?

NDA Incasso B.V.

Postbus 291
3800 AG Amersfoort
T 033 – 45 389 45
F 088 – 11 886 11
E info@nda-incasso.nl

Bezoekadres

Computerweg 11-13
3821 AA Amersfoort
Kantooruren: 09.00 – 12.30
13.00 – 17.00 uur

KvK Gooi en Eemland 08101205
BTWnr NL810352102B01

Betalingen

ING
IBAN: NL64 INGB 0670699063
BIC: INGBNL2A
Rabobank
IBAN: NL65 RABO 0159674077
BIC: RABONL2U

Ten name van Stichting Beheer Derdengelden NDA te Amersfoort.
Vermeld uw dossiernummer in de omschrijving.

Complimenten horen wij graag, maar klachten of opmerkingen zijn voor onze minstens zo belangrijk. Alle input draagt bij tot verbetering van onze diensten. U mag van ons verwachten dat wij ons uiterste best doen bij de behandeling van uw dossier, met in achtneming en onze gedragsvoorschriften in acht nemen.

Heeft u een vraag over onze werkwijze, over uw dossier of heeft u een klacht, dan kunt u mailen naar info@nda-incasso.nl of bellen naar nummer 033-4538945. Wij zullen altijd proberen om met u tot een goede oplossing te komen. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen en in het veld ‘eventuele opmerkingen’ uw opmerking, vraag, klacht of compliment vermelden.

Gewone post kunt u adresseren aan:

NDA Incasso
t.a.v. Algemene Zaken
Postbus 291
3800 AG Amersfoort
Vergeet niet uw persoonlijke gegevens te vermelden: uw naam, dossiernummer (als u dit heeft), adres, e-mailadres en het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken.

Onze klachtenprocedure

NDA Incasso beschouwt elke uiting of kennisgeving van ontevredenheid of ongenoegen over iets of iemand in relatie tot onze incasso-organisatie, onze producten of medewerk(st)ers als een (potentiële/mogelijke) klacht.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 4 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij zullen daarna ons uiterste best doen om u binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven. Mochten wij niet binnen deze termijn kunnen reageren, dan krijgt u uiteraard van ons bericht.

Het is belangrijk dat u een goed beeld geeft van uw klacht, door een datum te vermelden of te verwijzen naar de correspondentie die erbij hoort. Heeft u stukken (documenten) die belangrijk zijn voor de behandeling van uw klacht, wilt u deze dan mee sturen?

Gaat de klacht over hoe u door één van onze medewerk(st)ers te woord bent gestaan, wilt u dan de naam van die medewerk(st)er aangeven? De medewerk(st)er wordt door ons schriftelijk of mondeling gehoord, zodat ook hij/zij kan reageren. Ter voorbereiding hierop krijgt de medewerk(st)er een afschrift van uw klacht.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of over de aangeboden oplossing, dan kunt u uw klacht direct voorleggen aan de burgerrechter (de kantonrechter).

Belangrijke informatie:

Wanneer uw dossier een betrekking heeft op een financiële (geldlening) overeenkomst dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Contactgegevens AFM:
Autoriteit Financiële Markten
Antwoordnummer 11090
1000 PB Amsterdam
Tel. 0800 – 5400 540

Contactgegevens Kifid:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070-333 8 999
E-mail: consumenten@kifid.nl

Wanneer uw klacht betrekking heeft op ‘privacy’ en u bent niet tevreden over onze afhandeling of de door ons aangeboden oplossing dan dient u zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer gegevens inzake hoe u een klacht kunt indienen vindt u op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Contactgegevens AP:
Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30
2594 AV Den Haag
Postadres : Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon : 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)
Openingstijden : werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

  • Vul het formulier in, dan nemen we contact met u op. De velden met een * zijn verplicht om in te vullen.
  • Hebt u stukken waarvoor u onze aandacht vraagt? Voeg deze dan toe als bijlage.