Vraag, compliment of klacht?

Complimenten horen wij graag, maar klachten of opmerkingen zijn voor onze minstens zo belangrijk. Alle input draagt bij tot verbetering van onze diensten. U mag van ons verwachten dat wij ons uiterste best doen bij de behandeling van uw dossier, met in achtneming en onze gedragsvoorschriften in acht nemen.

Heeft u een vraag over onze werkwijze, over uw dossier of heeft u een klacht, dan kunt u mailen naar info@nda-incasso.nl of bellen naar nummer 033-4538945. Wij zullen altijd proberen om met u tot een goede oplossing te komen. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen en in het veld ‘eventuele opmerkingen’ uw opmerking, vraag, klacht of compliment vermelden.

Gewone post kunt u adresseren aan:

NDA Incasso
t.a.v. Algemene Zaken
Postbus 291
3800 AG Amersfoort
Vergeet niet uw persoonlijke gegevens te vermelden: uw naam, dossiernummer (als u dit heeft), adres, e-mailadres en het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken.

Onze klachtenprocedure

NDA Incasso beschouwt elke uiting of kennisgeving van ontevredenheid of ongenoegen over iets of iemand in relatie tot onze incasso-organisatie, onze producten of medewerk(st)ers als een (potentiële/mogelijke) klacht.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 4 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij zullen daarna ons uiterste best doen om u binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven. Mochten wij niet binnen deze termijn kunnen reageren, dan krijgt u uiteraard van ons bericht.

Het is belangrijk dat u een goed beeld geeft van uw klacht, door een datum te vermelden of te verwijzen naar de correspondentie die erbij hoort. Heeft u stukken (documenten) die belangrijk zijn voor de behandeling van uw klacht, wilt u deze dan mee sturen?

Gaat de klacht over hoe u door één van onze medewerk(st)ers te woord bent gestaan, wilt u dan de naam van die medewerk(st)er aangeven? De medewerk(st)er wordt door ons schriftelijk of mondeling gehoord, zodat ook hij/zij kan reageren. Ter voorbereiding hierop krijgt de medewerk(st)er een afschrift van uw klacht.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of over de aangeboden oplossing, dan kunt u uw klacht direct voorleggen aan de burgerrechter (de kantonrechter).

Belangrijke informatie:

Wanneer uw dossier een betrekking heeft op een financiële (geldlening) overeenkomst dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Contactgegevens AFM:
Autoriteit Financiële Markten
Antwoordnummer 11090
1000 PB Amsterdam
Tel. 0800 – 5400 540

Contactgegevens Kifid:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070-333 8 999
E-mail: consumenten@kifid.nl

Wanneer uw klacht betrekking heeft op ‘privacy’ en u bent niet tevreden over onze afhandeling of de door ons aangeboden oplossing dan dient u zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer gegevens inzake hoe u een klacht kunt indienen vindt u op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Contactgegevens AP:
Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30
2594 AV Den Haag
Postadres : Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon : 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)
Openingstijden : werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

  • Vul het formulier in, dan nemen we contact met u op. De velden met een * zijn verplicht om in te vullen.
  • Hebt u stukken waarvoor u onze aandacht vraagt? Voeg deze dan toe als bijlage.