Wetsvoorstel digitaal procederen ingediend

Het zal in stapjes worden ingevoerd, maar vanaf volgend jaar kunnen burgers en bedrijven inloggen bij de rechterlijke macht om een procedure te beginnen in verband met een echtscheidingsverzoek, een betalingsconflict of een geschil met de gemeente over een vergunning. Rechtzoekenden kunnen zo ook hun processtukken digitaal indienen.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Er is straks ook een eenvoudiger civiele procedure. Verder mag de uitspraak niet te lang op zich laten wachten.

Meer weten over de gevolgen van deze aanstaande gewijzigde rechtsgang? Lees hier de informatie die de Rijksoverheid er over verstrekte. Ook kunt u vanaf die plaats het wetsvoorstel zelf én de memorie van toelichting bezien.